Tổng quan dự án Starlake Hồ Tây

3:50 sáng 06/12/23

Starlake Hồ Tây được xây dựng trên diện tích 186ha, bao gồm 3 khu đô thị: Khu đô thị phức hợp cao cấp Starlake, Khu đô thị sinh thái Tây Hồ Tây và Khu đô thị mới Tây Hồ Tây....